Pomoc rodinám s dětmi do sedmi let s ohroženým vývojem nebo mentálním, tělesným či kombinovaným postižením nabízí Raná péče. Je bezplatnou terénní službou, jejímž cílem je, aby rodiče vyhledali včas pomoc. O tom, jak tento systém funguje, kdo ho může využít, jak získat důvěru…