Jablonná nad Vltavou- Celotáborová hra „Pevnost Boyard“  byla  náplní srpnového letního tábora  Týden v pohybu  v TZ   v Jablonné nad Vltavou.  Získat sedm klíčů, sedm indicií k heslu a  nalovit čas k …