Prodejem a výrobou čokolády se zabývá fiktivní firma Devilchocolate, s. r. o., kterou založili žáci studijního oboru Ekonomické lyceum, hlavní činností firmy TEDDY, s. r. o. ze studijního zaměření Ekonomika a podnikání je prodej plyšových medvědů a tradičně CK Remoa, s. r. o. studijního zaměření Cestovní ruch vás tentokrát vezme na jedinečnou dovolenou do vzdáleného Japonska.

Veletrhu se účastnila široká veřejnost, učitelé, ale především 124 studentských fiktivních společností nejen z České republiky, ale i z Belgie, Bulharska, Itálie, Rakouska, Španělska, Rumunska, Slovenska a Lucemburska, které přijely do Prahy porovnat své dovednosti v obchodování.

Naším žhavým želízkem a zároveň nejúspěšnější firmou se stala firma Devilchocolate, s. r. o., která odstartovala náš úspěch hned v první soutěži nazvané „Clearest Voice“ („Nejčistší hlas“). První místo za zřetelný anglický projev v těžké konkurenci i zahraničních firem nás přímo zaskočilo. Pohárové ocenění v podobě 3. místa firmy CK Remoa, s. r. o. za prezentaci firmy tuto skutečnost ještě umocnilo. Velkou odměnou byl i fakt, že firma Devilchocolate, s. r. o. se zároveň stala 4. nejlepším obchodníkem veletrhu. Celkové výsledky i ostatních soutěží všech tří fiktivních firem byly nadprůměrné. Každá firma se účastnila všech devíti vyhlášených soutěží organizátory veletrhu. Účast v soutěži o nejlepší firmu veletrhu je podmíněna účastí v několika dalších soutěžích, a to o nejlepší stánek (9. místo Devilchocolate), nejlepší katalog (11. místo Devilchocolate) a soutěžní prezentace firmy (3. místo CK Remoa), v níž se firmy celkově umístily na 16., 27. a 37. místě ze všech zúčastněných 124 firem.

Letos ve vedlejší kategorii probíhala soutěž „90sekund ve výtahu“ (6. místo Devilchocolate) a „ClearestVoice“ (1. místo Devilchocolate), o nejlepšího obchodníka veletrhu (4. místo Devilchocolate). V samostatných soutěžích, do kterých mohou své příspěvky zaslat i firmy na veletrhu přímo nevystavující, byla vyhlášena soutěž instagramových fotografií „Návrat do budoucnosti“ (8. místo CK Remoa) a o nejlepší vizitku firmy (13. místo Devilchocolate), kde si všechny firmy OA Vlašim vedly také skvěle.

Druhý den veletrhu, který je určen pro veřejnost, jak už je zvykem, nás přijeli podpořit žáci z druhých ročníků, jejichž úkolem bylo nejen se zhostit role nakupujících, ale i načerpat inspiraci pro náplň své budoucí firmy do předmětu Fiktivní cestovní kancelář a volitelného předmětu Fiktivní firma pro příští školní rok. Všem jim všichni přejeme také tak pěkné výsledky, jako se povedly letošním fiktivním firmám.

Jakékoli ocenění je úžasnou tečkou za celým tím třídenním obchodním maratonem, ale tím nejcennějším pro naše studenty je možnost získat mnoho cenných zkušeností z obchodování, obohatit své odborné znalosti a dovednosti podpořené komunikací v cizích jazycích, navázání kontaktů a nedílnou součástí je práce týmu.

                                                                                            Ing. Miroslava Jarošová, vyučující OA Vlašim

Autor/ka: Redakce Jiskra