Projekt cílí především na děti 1. – 3. tříd a má podobu 60 minutové interaktivní prezentace, která zábavnou formou informuje děti o tom, jaké úrazy v jakých situacích jim hrozí a jak se jim vyvarovat.

První děti, které se s projektem seznámily, byli žáčci ZŠ Vrchotovy Janovice. Ty v pondělí 30. května navštívila vrchní sestra dětského oddělení benešovské nemocnice Marie Marvanová a staniční sestra Kateřina Karabellová. Sestřičky dětského oddělení dětem povyprávěly o tom, jaké úrazy v jakých obdobích jim hrozí a na co si mají děti dávat pozor, aby si neublížily. Díky přispění VZP a Besip dostali žáčci na závěr drobné dárky zaměřené na prevenci úrazů – edukační omalovánky, pexesa, reflexní pásky, apod.

„Projekt vychází z našich dlouholetých zkušeností a zaměřuje se především na ty úrazy, se kterými děti přichází do naší nemocnice nejčastěji. Snažíme se děti upozornit na nebezpečí, která na ně číhají v létě (např. lezení po stromech, skákání do neznámé vody, ...), v zimě (házení zledovatělých koulí, námraza,…), na silnici, atd. Hodně se zaměřujeme na děti jako účastníky silničního provozu, důležitost reflexních prvků a chování v autě. Součástí prezentace jsou i interaktivní obrázkové ukázky, kdy děti ukazují, co je na obrázcích špatně a co se nemá z důvodu bezpečnosti dělat. Učíme je také, jak předcházet útoku psa a jak se v případě útoku zachovat - jakou polohu zaujmout, aby byla eliminována těžká zranění s doživotními následky,“ popsala Marie Marvanová, vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

Sestřičky dětského oddělení během měsíce června s projektem navštívili ještě další dvě základní školy – v Bystřici a Týnci nad Sázavou, a to 21. června a 28. června.

"V rámci projektu ,, S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád" jsme navštívily ZŠ ve Vrchotových Janovicích, Bystřici a v Týnci nad Sázavou. Celkem se do projektu, který je zaměřen na prevenci úrazů v dětském věku zapojilo 320 dětí z 1. - 3. tříd ZŠ. V každé škole se děti i pedagogové aktivně zapojovaly do diskusí, hodnotily vlastní zkušenosti s  úrazy a prevencí s nimi spojenou. Úspěch měly modelové situace, kdy jsme si nacvičovali jakou polohu zaujmout při napadení psa a jak  správně volat na tísňovou telefonní linku. Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, jsme se zaměřily na prevenci úrazů spojených s aktivitami v tomto ročním období, což učitelky ve třídách velice ocenily. Máme radost, že je o projekt zájem a určitě v něm budeme i v příštím školním roce pokračovat. Dokladem toho je i poděkování od ředitele ZŠ ve Vrchotových Janovicích,"  zhodnotila celý projekt Marie Marvanová, vrchní sestra z dětského oddělení benešovské nemocnice

(jhm)

Autor/ka: Martina Vachtlová
E-mail autora: martina.vachtlova@email.cz