Bylo mi šestnáct let, kdy jsem se poprvé potkal s Karlem Novým. Bylo to na Chudlázi, kde Karel Nový vždy v létě pobýval v malém domečku s velkou zahradou.