„Právem si mnozí stěžujeme na nedostatek slušnosti a politické kultury v českém veřejném prostoru.“ říká profesor Jindřich Vybíral, rektor pražské UMPRUM, která se také zastávala benešovského muzea umění v nelehkých letech 2016-17 a směrem k vlastní instituci dodává: „Je velmi důležité, aby dlouholetí pracovníci neodcházeli…