V roce 2015 se stal členem základní organizace  KDU-ČSL v Bernarticích a od letošního roku 
organizace Benešov. Aktivně sleduje dění v kultuře a ve sportu. Má dvě dospělé dcery a tříletou
vnučku.
Tomáš Forejt je zásadovým politikem s bohatými zkušenostmi z mnoha oborů, který si váží
názoru druhých. Hájí svobodu slova. Je zastáncem liberální ekonomiky a spravedlivého přístupu státu
k občanům. Jeho mottem je „Názor není trestným činem“.

 Otázka na začátek: Co Vás přivedlo k myšlence angažovat se v politice?
TOMÁŠ FOREJT: Do KDU-ČSL jsem vstoupil na doporučení kamaráda v roce 2015. Již dříve jsem dostal
několik nabídek od jiných politických stran, ale nepřesvědčily mne spojit s některou z nich svoje
jméno. Více jsem se začal politicky angažovat až poté, co se stal Andrej Babiš premiérem. Jeho
údajně stvořily tradiční strany – mne jako politika stvořil on a jeho hnutí ANO.
 Jak se měnily vaše politické preference v průběhu působení v politice?
TOMÁŠ FOREJT: Mé politické preference zůstávají stále stejné, a to už od doby mého dospívání.
 Jaký je Váš názor na to, že by se každý občan měl alespoň minimálně zajímat o politické dění
v České republice?
TOMÁŠ FOREJT: Je škoda, že si hodně lidí myslí, že se stejně nic nezmění. Nedivím se tomu, když
sleduji zpravodajství.

Sdělovací prostředky vlastní politici nebo ti, kteří je financují. Média by měla být naprosto nezávislá.
Na internetu se dá dohledat hodně informací, ale vzhledem k dezinformačním kampaním tam
najdete naprosto protichůdné informace, v nichž se lze těžko orientovat. Dříve politici odstupovali
z funkcí i za drobná porušení morálky. Dnes si mohou dovolit snad vše. Jediný dle mého názoru
možný způsob, jak to změnit, je řídit se heslem pana Wericha „Proč mám utíkat já? Ať utečou oni!“.
 Co si myslíte o lidech, kteří jsou přesvědčeni, že dlouhá doba totality myšlení Čechů nijak zvlášť
nepokřivila, a proto vůbec není rozhodující diskutovat o potřebě etické výchovy na školách?
TOMÁŠ FOREJT: Jsem generace, která vyrůstala za totality. Při mém pobytu v zahraničí mi jedna česká
emigrantka řekla: „Jste generace vychované ve lži. Všichni znáte pravdu, ale nesmíte ji říkat“.
Finanční gramotnost, etická a ekologická výchova by měly patřit k základům každého vzdělání. Tím
bychom asi vyřešili i hodně z předchozích otázek.
 Vy se pohybujete v oblasti sociálních služeb konkrétně Charity. Jak vnímáte podporu státu v této
oblasti?
TOMÁŠ FOREJT: V sociálních službách se udělalo hodně dobrého, ale jsou oblasti, kde stále
pokulháváme za vyspělými státy Evropy. Přetrvává nedostatek míst v domovech pro seniory. Platy
pracovníků v sociálních službách sice vzrostly, ale prestiž těchto povolání stále není na úrovni, kterou
by si zasloužila.
 V etice je dnes svébytně aktuální téma „kolaborace s (totalitní nebo arogantní) mocí“, které
navazuje na českou historii. Z té novější bylo ukázkové, jak rychle po Palachově apelu začali lidé
spolupracovat s normalizačními kariéristy. Dnes jde o kolaboraci skrytější, kdy ze zištných důvodů
jdou lidé s politiky, kteří velmi arogantně zneužívají svou moc a tváří se při tom velmi demokraticky.
TOMÁŠ FOREJT: Opět se dostáváme k už zmiňovanému vzdělávání ve školách. Dnes jsou hrdinové ti,
kteří jsou bohatí a úspěšní. Zamysleme se, proč mají největší příjmy fotbalisté, herci, popoví zpěváci a
nikoliv vědci, kteří zachraňují svými vynálezy a objevy životy lidí. Možná, že lidstvu začíná důležitost
některých oborů ukazovat až současná pandemie. Každá mince má dvě strany a snad nám pandemie
ukáže i tu dobrou a donutí nás k zamyšlení nad skutečnými hodnotami a bohatstvím pro lidstvo.
 Myslíte, že poměr Čechů, kteří podporují poctivost, k těm, kterým je lhostejná, je asi 1:1 jako
volební preference z doby volby prezidenta – Schwarzenberg : Zeman?
TOMÁŠ FOREJT: Zřejmě mám velké štěstí a potkávám v drtivé většině lidi, kteří nejsou k poctivosti
lhostejní.
Horší poměr je ovšem v případě, že potom mají pro dobro věci také něco sami