Předmětem úprav je kompletní obnova povrchů, vzhledem k tomu, že se jedná o ulici, která byla mnohokrát opravována z důvodu rekonstrukce kanalizace a ostatních sítí. Další přidanou hodnotou tohoto projektu je plánovaná výsadba stromořadí alejových stromů (Prunus x Schmidtii) po obou stranách ulice a další rozsáhlé výsadby keřů a trvalek.
 
Zakázku ve výběrovém řízení konaném na podzim 2018 získala místní firma B E S  s.r.o., smlouva o dílo byla podepsána v říjnu 2018. Do konce minulého roku se zde pracovalo pouze za částečné dopravní uzavírky a byly provedeny nové chodníky po jedné straně ulice. Po započetí prací v letošním roce je již uzavřena část komunikace od Vlašimské k ul. Hráského, kde se provádí kompletní skladba komunikace, parkovací pruhy se záhony pro stromy. V ulici se zároveň vybuduje nové veřejné osvětlení a osadí prvky mobiliáře.
 
Po dokončení prací v této části ulice se stavba přesune do úseku Bezručova – Hráského, opět za kompletní dopravní uzavírky této části komunikace. Ukončení stavebních prací se předpokládá v červnu 2019. Výjimkou bude část výsadeb, které se z klimatických důvodů budou vysazovat na podzim tohoto roku.
 
Ing. Roman Tichovský, místostarosta Benešova

Autor/ka: Redakce Jiskra