Votice – Rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších votických památek je v termínu a řádně ukončena. Jedná se o náročnou opravu kaple Božího hrobu, o které jsme vás průběžně informovali v několika předešlých číslech Votických novin. Stavba byla investorem převzata a v době uzávěrky novin docházelo již pouze k vyklizení staveniště a drobným terénním úpravám…