Votice – Ve čtvrtek 11. října se uskutečnil pravidelný kontrolní den zástupců vedení Města, zhotovitelské společnosti Diostav a dalších dotčených orgánů o postupu rekosntrukce ulic Havlíčkova a Jungmannova. Po jednání o praktických záležitostech postupu výstavby došlo i na místní šetření v místě stavby.