Pražské oslavy kulatého výročí sametové revoluce se nesly v duchu vděčnosti mladé generace, která rok 1989 sama nezažila. Hlavním heslem, uvedeným v nadpisu tohoto článku, byla vyjadřováno poděkování dětí revolucionářů za to, že mohou dnes žít ve svobodné společnosti. I benešovské oslavy byly důstojné, ale téma vděčnosti trochu oslabilo hašteření…