Vlašim - V rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017-2019 realizovala město Vlašim projekt Vlašim – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.