Benešov - Taxík jezdí každý pracovní den v čase od 7:00 do 18:00 hod. Přepravní službu Taxík Maxík jsou oprávněny využívat osoby s trvalým bydlištěm na území města Benešov, které jsou starší 65 let, nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Cena přepravní služby Taxík Maxík je stanovena v jednotné výši a to 25 Kč za 1 jízdu a osobu.