Heřmaničky – Z důvodu výstavby definitivní přeložky komunikací, která je vyvolána výstavbou mostní estakády pro železniční přeložku trati 220 v úseku Votice – Sudoměřice, dojde nepřetržitě od 26. srpna do 29. září k uzavírce křižovatky silnice II/121 se silnicí III/12139 u Heřmaniček. Obousměrná objízdná trasa je vedena přes…